Siirtyä sisältöön

Vaikuttaako yksinäisyys opiskelukykyyn?

Yksinäisyys voi vaikuttaa myös kykyyn opiskella. Mikäli et voi hyvin, ei ole myöskään voimia tai energiaa opiskella täysipainoisesti. Voi olla esimerkiksi, että:

 • Opiskelu tuntuu liian työläältä, kuormittavalta tai vaativalta.
 • On vaikea motivoitua opiskeluasioista.
 • On vaikea nähdä opiskelun merkitystä. 
 • Voi tuntua vaikealta osallistua esimerkiksi opintoihin liittyviin ryhmätöihin, pitää esitelmiä muiden edessä tai vaikkapa hakea harjoittelupaikka.

Yksinäisyys tutkitusti vaikuttaa esimerkiksi opiskelumotivaatioon ja – kykyyn sekä kohonneeseen opintojen keskeyttämisriskiin. Oma asiantuntijuus ei välttämättä pääse kehittymään täyteen potentiaaliin, sillä asioita ei pääse pohtimaan yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa.

Vertaisuuden kokemukset ja opiskelutovereiden tarjoama tuki, kokemusten jakaminen ja kannustus voivat jäädä puuttumaan. Myöskään omat sosiaaliset taidot eivät välttämättä pääse kehittymään ja harjaantumaan opiskeluaikana tavoin, joista hyötyisi myös työelämässä.  

Yksinäisyyden keskellä voi kokea, että voimavarat eivät riitä opintoihin. Yksinäisyys vaikuttaa myös moniin kognitiivisiin prosesseihin, joka luo haasteita opiskelukyvylle.

Opintojen eteenpäin saattaminen palkitsee myös vasta pitkässä juoksussa, mikä haastaa tarpeen saada helpotusta omaan oloon nopeasti ja vaivattomammin.  On siis varsin luonnollista, että yksinäisyyden keskellä myöskään opiskelukyky ei ole parhaimmillaan.

OPISKELIJAKOKEMUKSIA: Yksinäisyyden vaikutuksia opiskelukykyyn

”Opiskelu uuvuttaa ja tuntuu toivottomalta, kun tietää ettei ole ketään keneltä voisi kysyä kysymyksiä tai pyytää apua kanssaopiskelijan näkökulmasta.”

”Kun olo on yksinäinen, ei pysty keskittymään koulutehtäviin, koska mikään ei kiinnosta.”

”Kurssit jäävät kesken.”

”Yksinäisyys laskee motivaatiota. Masennus on aiheuttanut sairaslomia. Suhtautuminen opiskeluihin on myös pessimistisempää.”

”En löydä motivaatiota tai tulevaisuuden suuntaa.”

 • Kuuntele tai lue alta opiskelijoiden kokemuksia yksinäisyyden vaikutuksista opiskelukykyyn. Voit pohtia samalla, tunnistatko samankaltaisia vaikutuksia omasta opiskeluarjestasi.

  • ” On vaikea tehdä kaikki yksin ja itsenäisesti. Tuntuu, että kaikki kaatuu päälle kun on niin monta asiaa muistettavana. En saa vertaistukea ja apua on vaikea pyytää. Uskon etten myöskään saa opinnoistani niin paljoa kuin ne voisi antaa kun en voi keskustella tehtävistä tai tehdä niitä yhdessä jonkun kanssa. Aloittaminen on itselleni vaikeaa, usein iso työmäärä lamauttaa ja se vaikeutuu kun yksin joutuu motivoimaan itseä ja vaatii suuren määrän energiaa ja ajatustyötä verrattuna sovittuun opiskeluhetkeen ystävien kanssa, jolloin aloittamista ei niin ajattelisi ja apu on lähellä.”
  • ”Opiskelut ovat venyneet usealla vuodella. Opiskelukavereiden puuttuminen merkitsee, että teen kaiken yksin, enkä voi keskustella tieteenalastani kenenkään kanssa. En tunne kuuluvani opiskelija- tai tiedeyhteisöön. Olen vain ihminen, joka suorittaa kursseja, ei muuta.”
  • ”Yksinäisyyden tunteet voi tehdä minusta apaattisen omaa opintosuoritustani kohtaan eli en enää välitä, miten minulla menee. Koska en voi puhua opiskeltavista asioistani kenenkään kanssa koen, että en opi mitään.”

HARJOITUKSIA

 • Yksinäisyyden vaikutukset opiskelukykyyni

  Oletko huomannut, että yksinäisyyden kokemus vaikuttaisi sinun kykyysi opiskella? Millä tavoin?

  Voit jäsentää ajatuksiasi halutessasi alta löytyvään kirjoituskenttään. Kentän tiedot eivät tallennu mihinkään ja ne pyyhkiytyvät pois siinä kohtaa, kun vaihdat sivua. Halutessasi voit kuitenkin ottaa jäsennyksesi talteen esimerkiksi kuvakaappauksella, kopioimalla jäsennyksen haluamaasi tiedostoon tai tulostamalla sen.

 • Opiskelukykyyn liittyvät vahvuuteni

  On tärkeä tunnistaa, että vaikka yksinäisyyden kokemus voi vaikuttaa opintoihisi, on sinulla opiskelukyvyssäsi kuitenkin alueita, jotka voivat toimia hyvinkin. 

  Tutustu Opiskelukykymalliin. Täältä pääset Opiskelukykymalliin! (linkki avautuu uudessa välilehdessä ja johtaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivustolle). Pohdi sen jälkeen seuraavia asioita:

  A. Millaiset tekijät ovat vahvuuksiasi opiskelukykysi suhteen? Nimeä ainakin kolme tekijää.  

  B. Tunnistatko asioita, joilla voit konkreettisesti tukea omaa opiskelukykyäsi? Millaisia?

  C. Kenen puoleen korkeakoulussasi voisit kääntyä saadaksesi tukea opiskelukykyyn liittyvissä kysymyksissä?

  Voit jäsentää ajatuksiasi halutessasi alta löytyvään kirjoituskenttään. Kentän tiedot eivät tallennu mihinkään ja ne pyyhkiytyvät pois siinä kohtaa, kun vaihdat sivua. Halutessasi voit kuitenkin ottaa jäsennyksesi talteen esimerkiksi kuvakaappauksella, kopioimalla jäsennyksen haluamaasi tiedostoon tai tulostamalla sen.

Back to content