Siirtyä sisältöön

Työkaluja yksinäisyyteen

Mitä tehdä, jos koen yksinäisyyttä enkä oikein tiedä, mitä asialle voisin tehdä? Seuraavassa osiossa tarkastellaan erilaisia tapoja, joista voi olla apua omassa arjessa.  

On hyvä huomioida, että mikäli yksinäisyyden kokemus liittyy ensisijaisesti tilapäiseen olosuhteeseen (esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle, väliaikainen poissaolo opinnoista sairastelun takia) voivat tilanteen ratkeamiseen vaikuttavat tekijät olla erilaisia kuin silloin, kun yksinäisyys vaikuttaa omassa arjessa pidempään ja kokonaisvaltaisesti. 

Tässä työkalussa esiin nostetut keinot liittyvät erityisesti siihen, miten voit paremmin tunnistaa omassa arjessasi keinoja, joihin on mahdollista itse vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksinäisyys olisi omaa syytäsi tai johtuisi siitä, että olet aiemmin toiminut jotenkin väärin. 

Myös esimerkiksi yhteiskunnan tai korkeakoulun rakenteilla, vallitsevalla kulttuurilla tai kanssaihmisten toiminnalla on vaikutusta yksinäisyyden kokemusten syntyyn ja vahvistumiseen. On tärkeää, että myös näihin asioihin vaikutetaan. Niihin on kuitenkin yksittäisen ihmisen vaikeampi saada aikaan muutosta kuin omaan arkeen.  

Eräs yksinäisyyttä kokeva opiskelija kertoi oivalluksestaan asioita työstettyään: 

OPISKELIJAKOKEMUS:

”Minun ei tarvitse ihmisenä muuttua mihinkään, vaan oma suhtautuminen erilaisiin tilanteisiin, itseen ja muihin ihmisiin on työskentelyn aikana muuttunut.”

Tämän verkkotyökalun kautta voi ottaa askeleita juuri tähän suuntaan. Itsetuntemuksen lisääminen toimii yhtenä keskeisempänä väylänä kohti muutosta.

On kuitenkin hyvin mahdollista, että tarvitset muunlaistakin tukea yksinäisyyden kokemukseen vaikuttamiseksi kuin mitä tämä verkkotyökalu voi tarjota. Monesti yksinäisyyden solmukohtien avaaminen onnistuukin paremmin, kun asioita voi pohtia yhdessä toisen ihmisen kanssa ja saa tarvitsemaansa apua. Pysyvien muutosten aikaansaaminen arjessa vaatii usein ponnisteluja ja voi viedä pitkänkin aikaa, joten on vain järkevää, ettei asioiden kanssa jää yksin. 

On tärkeää, että haet tukea yksinäisyyden kysymyksiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tutustu saatavilla olevaan tukeen tarkemmin osiosta Tukea yksinäisyyteen.

Back to content