Siirtyä sisältöön

Tunnetyöstä apua arkeen

Meidän on vaikea vaikuttaa suoraan tunteisiimme. Emme voi valita itsellemme kulloinkin ”sopivia” tunteita. Mielellään valitsisimme itsellemme kivalta ja helpolta tuntuvia tunteita ”Nyt haluan tuntea iloa. ” ”Nyt valitsen itselleni onnellisuuden.”  Se ei kuitenkaan auttaisi meitä pitkän päälle. 

Tarvitsemme kaikkia tunteitamme, jotta osaisimme toimia tavalla, joka edistää hyvinvointiamme pitkällä tähtäimellä. Myös niitä tunteita, jotka koemme usein epämiellyttävinä tai ikävinä. Kaikki tunteemme ovat hyödyllisiä. 

Ajatukset ja toiminta väylinä tunteisiin

Vaikka emme voi valita tunteitamme, voimme vaikuttaa niihin epäsuoraan ajatustemme ja toimintamme kautta. Mikäli saamme käännettyä haitallisia ajatusmallejamme hyödyllisempään suuntaan, emme välttämättä koe yhtä paljon esimerkiksi häpeää tai syyllisyyttä, jolloin myös toimintamahdollisuutemme eri tilanteissa näyttäytyvät valoisampina. Tai jos onnistumme toiminnan tasolla tekemään uudenlaisia valintoja eri tilanteissa, vaikuttaa se myös ajatuksiimme ja sitä kautta myös tilanteessa herääviin tunteisiin.  

Onkin hyvä pohtia, millaisia keinoja itsellä on vaikuttaa arjessa tekemiinsä valintoihin tai siihen toistuvaan tapaan, jolla itselle puhuu ajatusten muodossa. Näihin asioihin vaikuttamalla voi tehokkaasti vaikuttaa myös arjessa herääviin tunteisiin.

On myös hyväksyttävä se, että hankalat ja vaikeatkin tunteet kuluvat osaksi elämäämme emmekä voi luoda itsellemme sellaista arkea, jossa niitä ei koskaan tarvitsisi kokea. Hankalien tunteiden kanssa toimimista ja niiden kestämistä voi onneksi myös opetella.

OPISKELIJAKOKEMUKSIA: Vinkkejä vaikeiden tunteiden käsittelyyn

”Yritän antaa sopivasti tilaa vaikeillekin tunteille ilman, että jään niihin vellomaan, mutta kunnioitan niiden olemassaoloa. Muuten ne helposti kasaantuvat pidemmän päälle ja ovat hankalampia käsitellä myöhemmin. Tiedostan, että välillä on vaikeaa, mutta vaikeat hetket eivät kestä loputtomiin.”

”Annan itseni tuntea pahan olon niin kauan kuin sitä kestää, itken jos itkettää, ja pahimman mentyä ohi listaan kaikki ne asiat, joilla voin helpottaa tilannettani ja keskityn tekemään niitä.”

”Vaikeita hetkiä tulee, mutta niistä on ennenkin selvitty ja yleensä seuraava päivä on jo hieman parempi. Tunteita ei kannata tukahduttaa, vaan antaa niiden tulla ja mennä.”

”Hetki menee ohi. Tunne menee ohi. Elämä voittaa.”

”Keskity siihen mitä sulla on ja muista positiivinen ajattelu.”

”Ajattelen että tunne menee ohi ja toisaalta myös ajattelen, että moni muukin kokee yksinäisyyttä. Se ei vaan lue otsassa ja siksi toisinaan tuntuu, että vain minä olen yksinäinen, vaikka olen ihmisten joukossa.”

 • Jos haluat mieluummin lepuuttaa silmiäsi ja  kuunnella yllä olevat opiskelijoiden kokemukset lukemisen sijaan, on se mahdollista. Kuuntele tästä sisällöt ja pohdi samalla, voitko kokeilla jotakin uudenlaista keinoja omassa arjessasi.

HARJOITUS

Omat keinoni vaikeiden tunteiden kanssa

Valitse oheisesta tunnesäätelyyn liittyvästä listauksesta ainakin yksi omaan tunteiden käsittelyyn vaikuttava tapa, jota voisit jatkossa ainakin testata ja harjoitella toistuvamminkin.  

 • Tunteet voivat tulla yllättäen. Tunteen voi nimetä, hyväksyä ja antaa sen vain olla.  
 • Tunnetta ja sen vaikutuksia mieleen ja kehoon voi pysähtyä kuuntelemaan. 
 • Joissain tilanteissa voi huomion kääntää pois vallitsevasta tunteesta ja palata käsittelemään sitä myöhemmin.  
 • Kiinnitä huomiota niihin tunteisiin, joihin jäät jumiin. Mitkä keinot auttavat niistä irti pääsemiseen?  
 • Puhu tunteista. Tunteet tulevat konkreettisimmiksi, ymmärrettävämmiksi ja ne on helpompi hyväksyä.  
 • Visualisoi tai piirrä tunteesi jonkin konkreettisen hahmon muotoon. Näin tunteesta on helpompi saada ote ja sitä voi tarkastella hahmon kautta konkreettisemmin. 
 • Mieti etukäteen toimintatapoja, joita voit käyttää tilanteissa, joissa herää voimakkaita tunteita. • 
 • Rauhoitu tietoisesti. Rauhoittumisessa voi käyttää avuksi kaikkia aisteja. 
 • Kädet kylmään veteen, kylmä suihku, nopeat fyysiset liikkeet (punnerrus, kyykkyhyppy)  
 • Ota aikalisä. Pysähdy ja harkitse ennen kuin toimit. Voit konkreettisesti poistua tilanteesta.  
 • Toimi tunteen vastaisesti. Hyökkäämisen sijaan lähesty lempeästi, tee asioita. jotka pelottavat.
Back to content