Siirtyä sisältöön

Vahvista sosiaalisia taitojasi

Kun koemme yksinäisyyttä, saatamme ajatella, että meissä on jotakin vikaa tai emme osaa toimia ihmisten kanssa oikein. Voi tuntua siltä, ettei osaa puhua muiden kanssa, toimia erilaisissa tilanteissa tai olevansa ainoa, jolla on haasteita muiden kohtaamisessa.

Jokaisella meistä kuitenkin on sosiaalisia taitoja. Jokainen meistä osaa tehdä jotakin oikein vuorovaikutustilanteissa muiden kanssa. 

Tärkeää on tunnistaa, millaisia sosiaalisia taitoja itsellä on, mihin niistä voisi nojautua vahvemminkin eri tilanteissa ja millaiset taidot kaipaavat eniten kehittämistä. Meistä kukaan ei hallitse kaikkia sosiaalisia taitoja täydellisesti! Ihan jokaisen ihmisen on hyvä kehittää vuorovaikutustaitojaan ja tätä voi onneksi tehdä läpi elämän. 

OPISKELIJAKOKEMUKSIA: Tässä haluaisin kehittyä sosiaalisten taitojen osalta

”Miten aloittaa keskusteluja? Tuntuu vaikealta jutella, kun ei tiedä mistä toinen on kiinnostunut tai haluaa jutella.”

” Perustan mielipiteeni usein ensivaikutelman perusteella ja sitä on vaikea muuttaa. Toivoisin kehittyväni toisten mahdollisuuksien antamisen suhteen.”

”Haluaisin osata puhua enemmän ja tuoda omia mielipiteitä esiin.”

”Ihmissuhteiden syventämisessä pinnallisista tuttavuuksista.”

”Haluan osata olla oma itseni vuorovaikutustilanteissa.”

 • Kuuntele tai lue alta lisää opiskelijoiden tunnistamia kehittymisen paikoista sosiaalisiin taitoihin liittyen. Voit samalla pohtia, tunnistatko samoja asioita myös omasta arjestasi. 

  • Milloin ja miten tehdä aloite. Keskustelun ylläpitäminen. Milloin ja miten lopettaa vuorovaikutustilanne.
  • Haluaisin osata puhua enemmän ja tuoda omia mielipiteitä esiin.
  • Olemaan enemmin läsnä juuri siinä hetkessä.
  • Haluan ymmärtää paremmin mitä muut tarkoittavat.
  • Miten aloittaa keskusteluja? Tuntuu vaikealta jutella kun ei tiedä mistä toinen on kiinnostunut tai haluaa jutella.
  • Perustan mielipiteeni usein ensivaikutelman perusteella ja sitä on vaikea muuttaa. Toivoisin kehittyväni toisten mahdollisuuksien antamisen suhteen.
  • Keskustelun ylläpitämisessä. En vain keksi mitään sanottavaa.
  • Olen suorasanainen ja rehellinen, mutta saatan antaa itsestäni joskus hieman kylmän vaikutelman.
  • Ihmissuhteiden syventämisessä pinnallisista tuttavuuksista.
  • Pitämään puoleni ja sanomaan ei.
  • Välillä tulee keskeytettyä vahingossa.
  • Haluan lukea paremmin muiden mikroilmeitä ja lukea tilanteita paremmin.
  • Olla rohkeampi ottamaan isompaa roolia keskusteluissa ja kertomaan oman mielipiteeni.
  • Isomman porukan edessä puhuminen on aivan ylitsepääsemättömän kamalaa. Haluaisin pystyä esiintymään ilman esiintymiskammoa.
  • Uskaltaisin sanoa, kun tarvitsen seuraa.
  • Kritiikin vastaanottamisessa.
  • Ryhmäkeskusteluihin aktiivinen osallistuminen.
  • Koen olevani usein ei toivottu tai ylimääräinen ja tämän takia vetäydyn taakse, ja pitäydyn hiljaisena, vaikka minulla olisi jotain sanottavaa. En halua olla vaivaksi ja olen huono tekemään päätöksiä jos ne vaikuttavat muihinkin. Näihin toivoisin jonkinlaista kehitystä.
  • Mun on vaikea esim. katsoa silmiin kun puhun jollekin, keskittyminen herpaantuu tällöin heti ja unohdan mistä minä tai se kenelle puhun puhuu. Häpeän myös samaan aikaan sitä että katse harhailee, koska tiedän että se saattaa vaikuttaa siltä etten ole kiinnostunut toisesta, vaikka oikeasti oon vaan tosi jännittynyt ja hermostunut ja mietin koko ajan miten saan ylläpidettyä keskustelua ettei se lopahda.
  • Keskittymään ihmisiin aidosti.
  • Haluan osata olla oma itseni vuorovaikutustilanteissa.
  • Vuorovaikutustilanteisiin hakeutuminen on vaikeaa.
  • Toivoisin olevani parempi pinnallisemmissa keskusteluissa.
  • Luovutan puheenvuoroni liian helposti, vaikka minulla on juttu tai lause kesken.
  • Aktiivinen kuuntelu, aiempien keskustelujen muistaminen.
  • Erityisesti siinä, että en kompuroisi sanojen kanssa.

Sosiaalisia taitoja voi treenata

Yksinäisyyden pitkittyessä on mahdollista, että vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa yksipuolistuu, vähenee tai jää jopa kokonaan pois. On täysin luonnollista, että tällaisessa tilanteessa sosiaaliset taidot eivät pääse kehittymään tai pysymään yllä samalla tapaa kuin olisi mahdollista. Aivan samoin tavoin kuin mikä tahansa taito, vaati sosiaalisen taidon ylläpitäminen tai siinä kehittyminen toistoja, harjoittelua ja paikkoja, joissa oppimaansa voi soveltaa ja syventää.  

Rohkaisevaa on se, että mitään ei ole perustavanlaatuisesti menetetty eivätkä asiat tule välttämättä ikuisesti olemaan näin. Samalla tapaa kuin muidenkin taitojen osalta, myös sosiaalisia taitoja voi harjoitella itsellesi sopivin pienin askelin ja sitä kautta kehittyä niissä paremmiksi.

Ruosteessa olevia taitoja, joita ei ole pitkään aikaan harjoittanut, voi hiljalleen elvyttää taas uudelleen käyttöön. Aiemmin oppimasi taidot eivät ole mihinkään hävinneet, vaan ne ovat uudelleen aktivoitavissa harjoituksen myötä käyttöön. On mahdollista opetella myös uudenlaisia taitoja, joita ei kenties ole päässyt aiemmin juurikaan käyttämään.

HARJOITUKSIA

 • Millaisia sosiaalisia taitoja olet käyttänyt tähänastisen elämäsi aikana?

  Pohdi elämänkulkuasi aina lapsuudesta asti. Olet todennäköisesti ollut erilaisissa luokissa ja ryhmissä päiväkodissa, koulussa, töissä, harrastuksessa tai vapaaehtoistyössä. Olet jutellut tähänastisen elämäsi aikana useiden ihmisten kanssa lähtien aina kaupan työntekijöistä, naapureista, perheenjäsenistä, opettajista, työnantajista ja kollegoista työpaikoilla. Olet siis ollut vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

  A. Palauta mieleesi sellaisia vuorovaikutushetkiä, joihin liittyy myönteisiä tunteita: esimerkiksi turvallisuutta, hyväksyntää, arvostusta, iloa tai pieniäkin onnistumisen hetkiä. Millaisia sosiaalisia taitoja olet hyödyntänyt näissä tilanteissa? Listaa ylös niin monta kuin tunnistat.

  B.  Millaisia ajatuksia listastasi herää? 

  C.  Ota listasta kuva tai palauta se mieleesi hetkenä, kun tuntuu, että et osaa tehdä mitään oikein vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vahvista itsellesi, että taitosi eivät ole mihinkään kadonneet ja ovat edelleen sinussa olemassa.

  Voit jäsentää ajatuksiasi halutessasi alta löytyvään kirjoituskenttään. Kentän tiedot eivät tallennu mihinkään ja ne pyyhkiytyvät pois siinä kohtaa, kun vaihdat sivua. Halutessasi voit kuitenkin ottaa jäsennyksesi talteen esimerkiksi kuvakaappauksella, kopioimalla jäsennyksen haluamaasi tiedostoon tai tulostamalla sen.

 • Kehittymisenpaikkani sosiaalisissa taidoissa

  A.  Millaisissa asioissa haluaisit pärjätä paremmin sosiaalisiin tilanteisiin liittyen?

  B.  Ota jokin näistä asioista tarkempaan tarkasteluun ja mieti mahdollisimman pieni siihen liittyvä tavoite, jota voisit jo lähiaikoina testata.

  Esimerkiksi:

   • En uskalla ottaa katsekontaktia. -> Katson kanssaihmistä kulmakarvoihin, jolloin olen jo paljon lähempänä varsinaista katsekontaktia.
   • En uskalla avata keskustelua opiskelijakaverin kanssa. -> Ensi viikolla ainakin tervehdin.

  C. Anna kiitosta onnistumisesta tai jo hyvästä yrityksestä. Mieti seuraavia pieniä askeleita, jotka voivat auttaa sinua eteenpäin.

  Esimerkiksi:

   • Ensi kerralla ainakin vilkaisen kanssaihmisen kulmakarvoista silmiin. 
   • Seuraavalla viikolla kysyn jonkin kurssiin liittyvän kysymyksen, jonka olen miettinyt ennakkoon.

  Voit jäsentää ajatuksiasi halutessasi alta löytyvään kirjoituskenttään. Kentän tiedot eivät tallennu mihinkään ja ne pyyhkiytyvät pois siinä kohtaa, kun vaihdat sivua. Halutessasi voit kuitenkin ottaa jäsennyksesi talteen esimerkiksi kuvakaappauksella, kopioimalla jäsennyksen haluamaasi tiedostoon tai tulostamalla sen.

Sosiaalisten taitojen bingo

Sosiaalisia taitoja on lukuisia. Ota seuraavalle viikolle käyttöösi joidenkin sosiaalisten taitojen harjoittamiseen liittyvä bingo. Ota tavoitteeksesi  sopivimmalta tuntuva bingorivi – tai useampikin. 

Muista antaa itsellesi kiitosta ja myönteistä palautetta paitsi onnistumisista, myös hyvistä yrityksistä. Muista, että taitojen kehittyminen vaatii toistoja ja sinnikästä harjoittelua. 

Kuvaselite: Sosiaaliset taidot -bingo, jossa on kuusitoista haastetta bingoruudukon muodossa. Ensimmäisen vaakarivin väittämät ovat: Osoita elekielelläsi kiinnostusta. Ota katsekontakti. Tuo asiasi esiin ”Minä-viestin” kautta. Kunnioita rajojasi ja kieltäydy jostakin. Toisen vaakarivin väittämät ovat: Anna myönteistä palautetta. Hymyile tuntemattomalle. Osoita empatiaa keskustelukumppanille. Kerro mielipiteesi. Kolmannen vaakarivin väittämät ovat: Kysy, mitä kuuluu? Kuuntele aktiivisesti. Löydä jotakin yhteistä. Tervehdi. Neljännen vaakarivin väittämät ovat: Jaa itsestäsi jotain henkilökohtaista. Tee kompromissi. Anna keskeytyksetön huomio. Tee jotakin toisen hyväksi.

Back to content